Nieuwe Seizoen ONLINE
Alle cursussen v.a. September nu te boeken
Alle Cursussen
WORKSHOP FYSIEK THEATER
WERKEN AAN NON-VERBAAL SPEL OP 15 en 16 JUNI
Meer info en Boeken

T-Lab

Acteerlessen voor volwassenen 
in hartje Amsterdam

Welkom bij T-Lab! Lees deze algemene voorwaarden rustig door. Zo ben je helemaal op de hoogte onder welke voorwaarden je inschrijving geschied. De algemene voorwaarden omvatten alles omtrent de financiële kant van de inschrijving en de te gelden gedragsregels.

Inschrijving en lesgeld

Algemeen


Cursus De Vloer Op (Deel 1 t/m 7) en Cursus Spelen met Tekst

Verdiepingscursus Camera Acteren

Productiecursus Gevorderden

Productiecursus Pro

Restitutie van het cursusgeld

Omdat de vraag naar lessen bij T-Lab groter is geworden dan het aanbod en wij het zonde vinden dat er door last-minute afzeggingen plekken vrijkomen waar we geen nieuwe deelnemers meer voor kunnen vinden (omdat mensen op de reservelijst intussen al andere plannen hebben gemaakt) werken wij met het volgende restitutie beleid:

Voor al onze cursussen geldt (m.u.v. Productiecursus):

Productiecursus:

Zomercursussen:

Aansprakelijkheid

Voorstellingsbezoek bij T-Lab

Restitutiebeleid
Wij verlenen geen restitutie op de gekochte tickets. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, dan kunt aan de persoon waarvoor u komt (spelers/regieteam) een bericht sturen en kunnen zij intern kijken of er vervanging voor gevonden kan worden. Er is geen garantie dat dit altijd zal lukken.

Aansprakelijkheid
T-Lab is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan eigendommen van onze bezoekers. T-Lab is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die bezoekers oplopen tijdens, voor of na de voorstellingen. Door de bezoeker van T-Lab veroorzaakte schade is op de bezoeker van T-Lab verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid

Gedragsregels

De medewerkers van T-Lab vormen T-Lab samen met de cursisten van T-Lab. Zij gaan een samenwerking aan waarin zij met nieuwsgierigheid naar- en respect voor de ander, op een inclusieve manier, die iedereen in zijn waarde laat, met elkaar werken. Dit streven wij met zijn allen na: van medewerkers tot cursisten.

Hoe gaan wij met elkaar om (binnen en buiten de les): 

Ik ga empathisch met mijn medecursisten om, ik leef me in hun wensen en zorgen in. Ik ben bereid om met iedereen samen te werken en mijn medecursisten te steunen en te helpen. Ik laat de ander in zijn waarde, al ben ik het niet met diegene eens. Ik ben vriendelijk voor mijn medecursisten en de docent en gedraag me respectvol. Ik spreek iedereen met hun voornaam aan. Ik waardeer ieders eigenheid en diversiteit.

Ik praat mét in plaats van óver anderen, maar als ik dit lastig vind dan vraag ik mijn docent om begeleiding hierin. Ik luister echt naar anderen en sta open voor feedback. Ik respecteer andermans grenzen en bewaak mijn eigen grenzen. Men mag mij aanspreken op deze gedragsregels.

Ik maak bij alle voorgevallen incidenten (agressie, geweld, bedreiging, ongevallen) melding. Ook als ik omstander ben van dit incident of als ik signalen ontvang waar ik zelf misschien niet bij ben. Ik neem mijn verantwoordelijkheid om iemand aan te spreken. Als ik dat moeilijk vind ga ik naar mijn docent om hier hulp bij te vragen. Wanneer ik deze ruimte niet voel, maak ik hier een melding van bij de vertrouwenspersoon.

Dit gedrag accepteren we niet: 

Gespeelde situaties

Alle bovenstaande regels gelden ten alle tijden, maar ik maak onderscheid tussen de werkelijke situatie en de gespeelde situatie. Binnen de lessen reken ik de ander nooit af op wat er in een scène wordt gezegd. Hiermee creëren wij samen de vrijheid om onze fantasie onbegrensd in te zetten en een scène zo goed mogelijk vorm te geven en gaan we ervan uit dat het gespeelde niet iemands eigen overtuiging is, maar die van de rol. Natuurlijk heb ik altijd de vrijheid om een scène te weigeren, te onderbreken of om er goed over (na) te praten.

Ik snap dat fysiek contact binnen een gespeelde situatie onderdeel is van de lessen en dat hierin consent of ‘toestemming’ belangrijk is. Binnen de lessen van T-Lab gaan we ervan uit dat deze toestemming en de vrijheid om iemand aan te raken, zich gaandeweg ontwikkelt en vormt. Ik zie het als mijn eigen verantwoordelijkheid om mijn grenzen hierin aan te geven. Vind ik dit moeilijk, dan kaart ik dit aan bij de docent.

Alcohol en drugs

Onder invloed zijn van alcohol en drugs tijdens lestijd is niet toegestaan. Buiten de lestijd, maar binnen een T-Lab setting (bijvoorbeeld het Schoolfeest) is drinken toegestaan, maar dronkenschap niet. Ik zorg dat ik altijd aanspreekbaar blijf op mijn gedrag. Zo gedraag ik me ook als ik buiten T-Lab lessen deelneem aan activiteiten als een voorstellingsbezoek.